araimanx
(araimanx)

利用開始日: 08/15/2019

データに関わるエンジニア | BtoBアプリケーションサーバーサイドエンジニア(C#)→動画系サーバーサイドエンジニア(Go)→現在 |  | 最近のテーマは「乳酸菌」と「機械学習」 | 関心事 Spark/Presto/Databricks/Treasuredata/Python/Scala/SQL/ML/DDD

No presentation events found.